GDPR adatvédelmi rendelet

A személyes adatok feldolgozásának feltételei (GDPR)

A személyes adatok feldolgozásának jelen feltételei (a továbbiakban: Feltételek) leírják, hogy a B-commerce, Ltd, székhelye: Stöcklova 19, 085 01 Bardejov, azonosítószám: 52424812, bejegyezve a Prešovi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, Sro részleg, bejegyzési szám: 38488/P (a továbbiakban: Társaság vagy mi) az Ön személyes adatait a www.gastrokonyha.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), valamint más távközlési eszközökön keresztül történő szolgáltatásaink nyújtása céljából kezeli, amelyek vendéglátóipari és konyhai berendezések, online bolt (a továbbiakban: Szolgáltatások) értékesítéséből és forgalmazásából állnak.

A Társaság a személyes adatok kezeléséért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: GDPR] és a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, jelenleg hatályos 18/2018. sz. törvény [a továbbiakban: 18/2018. sz. törvény] szerint felel.

A Társaság minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

“Személyes adat”: olyan azonosított természetes személyre vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adat, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy általánosan alkalmazandó azonosító, más azonosító, például keresztnév, vezetéknév, azonosító szám, helymeghatározó adat vagy online azonosító alapján, vagy egy vagy több olyan jellemző vagy tulajdonság alapján, amelyek a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását alkotják.

“személyes adatok feldolgozása”: személyes adatokra vagy személyes adatkészletekre vonatkozó feldolgozási művelet vagy feldolgozási műveletek összessége, különösen a személyes adatok megszerzése, rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, megtekintése, felhasználása, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő közlése, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, függetlenül attól, hogy azt automatizált vagy nem automatizált eszközökkel végzik-e vagy sem.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK? ÉS MILYEN CÉLBÓL?

A következő személyes adatokat gyűjtjük Önről (“Személyes adatok”) attól függően, hogy Ön hogyan és milyen mértékben használja a Weboldalunkat és/vagy a Szolgáltatásainkat:

A regisztrációhoz és a Weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges információk

A Weboldalunkon történő regisztráció, majd a Weboldalunkra történő későbbi bejelentkezés és a Weboldalon található személyre szabott szolgáltatásainkhoz való hozzáférés céljából a következő Személyes adatokat kezeljük: (i) az Ön keresztneve, (ii) vezetékneve és (iii) e-mail címe.

Ezen adatok feldolgozása az Ön és mi közöttünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

A szolgáltatások nyújtásához szükséges információk

Szolgáltatásaink nyújtása (azaz [az Ön által megrendelt áru kiszállítása / az Ön által megvásárolt szolgáltatás nyújtása]) céljából a következő személyes adatokat kezeljük: (i) az Ön neve, (ii) vezetékneve, (iii) címe, (iv) e-mail címe, (v) telefonszáma és (vi) az Ön fizetési kártyájának adatai (különösen a kártya száma, lejárati ideje és CVV-kódja).

Ezen adatok feldolgozása szükséges az Ön és mi közöttünk fennálló szerződés teljesítéséhez. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Marketingcélokra gyűjtött információk

Hírleveleink és/vagy szórólapjaink, kedvezményekről, frissítésekről, frissítésekről és ajánlatokról szóló információk és egyéb marketinganyagok e-mail, SMS vagy postai küldemények és/vagy értesítések formájában történő kézhezvétele céljából feldolgozzuk az Ön (i) keresztnevét, (ii) vezetéknevét, (iii) e-mail címét, (iv) telefonszámát és (v) címét.

Ezeket a személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása alapján dolgozzuk fel. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Ha úgy dönt, hogy már nem érdekli az ilyen jellegű közlések fogadása, joga van visszavonni hozzájárulását közvetlenül az e-mailben található hiperhivatkozásra kattintva. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezheti, hogy Ön nem kap értesítést a kedvezményekről, frissítésekről, frissítésekről és ajánlatokról. A Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos közleményeket tartalmazó e-mailek fogadására vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem lehetséges.

A weboldalunk használatából származó információk

Annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk Szolgáltatásaink minőségét, fejlesszük az Ön felhasználói élményét a Weboldalunk használata során, a következőkre vonatkozó információkat dolgozunk fel: (i) az Ön számítógépét, (ii) a Weboldalunk és/vagy Szolgáltatásaink látogatását vagy használatát (beleértve az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, a böngészője/operációs rendszerének típusát és verzióját, a forráslinkeket, a látogatás időtartamát, a megtekintett oldalakat és a Weboldalunkon történő mozgásokat, vagy bármely hasonló információt, amelyeket a Társaság közvetlenül vagy közvetve harmadik fél szolgáltatóktól szerezhet meg), (iii) a Weboldalunk és/vagy Szolgáltatásaink Ön által történő használata során keletkezett vagy a Szolgáltatásaink Ön által történő használata során keletkezett (beleértve a Weboldal használatának időzítését, gyakoriságát és mintáját).

Ezeket a személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A hozzászólás/értékelés meghagyásakor gyűjtött információk

Annak érdekében, hogy értékelést hagyjon vagy megjegyzést tegyen a Weboldalunkon, feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a Weboldalunkon az értékeléssel/kommentárral együtt hagy meg, feldolgozzuk az Ön: (i) keresztnevét, (ii) vezetéknevét, (iii) az Ön által az értékelés/kommentár meghagyásához megadott álnevet, és (iv) bármely más adatot, amelyet Ön az értékelésben/kommentárban feltüntet.

Ezeket a személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása alapján dolgozzuk fel. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A velünk való kommunikáció során gyűjtött információk

A velünk bármilyen okból történő kommunikáció (például a weboldal használatához/ a Szolgáltatások használatához nyújtott támogatás, panaszbejelentés, bármilyen probléma megoldása stb.) céljából a következő személyes adatokat kezeljük: (i) az Ön keresztneve, (ii) vezetékneve, (iii) címe, (iv) e-mail címe, (v) telefonszáma, (vi) a kommunikáció tartalma, (vii) a kommunikációhoz kapcsolódó metaadatok, és (viii) ) minden egyéb szükséges adat, amelyet Ön a kommunikációban feltüntetni kíván.

Ezen adatok feldolgozása az Ön és mi közöttünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

A panaszeljárás során gyűjtött információk

Az Ön által az általunk nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó igénye alapján indított panaszeljárás során elsősorban a következő személyes adatokat kezeljük: (i) keresztnév, (ii) vezetéknév, (iii) e-mail, (iv) telefonszám, (v) cím és (vi) IBAN.

E személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, különösen a Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz. törvényével módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz. törvény értelmében. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

MILYEN EGYÉB ALAPON KEZELHETJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A fentiekben meghatározottakon túlmenően jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait feldolgozni a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink védelme érdekében, például csalásmegelőzés, hálózat- és információbiztonság, valamint direkt marketing céljából.

Személyes adatait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és megvédjük személyes adatait a visszaélésekkel és/vagy a jogellenes nyilvánosságra hozatallal szemben.

HOGYAN OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Weboldalunk és/vagy Szolgáltatásaink elérhetővé tétele céljából (és amennyiben az adott körülmények között szükséges) jogosultak vagyunk arra, hogy az Ön Személyes adatait a minimalizálás elvének megfelelően csak korlátozott számú személynek, nevezetesen a Társaság és a Szolgáltatók alkalmazottainak, alvállalkozóinak, tisztségviselőinek, tanácsadóinak, ügynökeinek, megbízottainak, vállalkozóinak vagy kapcsolt vállalkozásainak és a Szolgáltatóknak az ésszerű és a jelen Feltételekben meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben adjuk át (és Ön hozzájárul ehhez), különösen az alábbi személyeknek:

Geis SK s.r.o., Palletové prepravy, Trňanská 6, 96 001 Zvolen, HÉA-azonosító: SK20202020452687, HÉA-azonosító: 31 324 428.
A társaság be van jegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, betét száma: 2083/S.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, azonosítószám: 36624942, bejegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásában, bejegyzési szám: 9084/S.

Slovak Parcel Service s.r.o., székhelye: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, azonosítószám: 31329217, bejegyezve a Pozsony I. kerületi bíróság Sro. osztályának kereskedelmi nyilvántartásában. 3215/B iktatószám

A marketingeszközök üzemeltetői:

ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15
Praha 2, 120 00, azonosítószám: 02762943, adószám: CZ02762943, iktatószám: C223183, bejegyezve a prágai városi bíróságon.
Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a vállalat adatvédelmi irányelvei itt érhetők el: https://policies.google.com/technologies/ads.
Facebook Ireland Limited, székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország; a vállalat adatvédelmi irányelvei itt érhetők el: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy ,
Fokus studio spol.s r.o., Štefánikova 206/3, Námestovo 029 01.

Külső hívásközpontok és híváskezelő és -rögzítő eszközök szolgáltatói: Daktela s.r.o. ID: 27232263;

Panaszkezelési eszközök és űrlapok szolgáltatója: Retino.cz s.r.o., azonosítószám: 06222234, székhely: Polská 1621/11, 120 00 Prága 2, bejegyezve a prágai Ipari és Kereskedelmi Minisztérium kereskedelmi nyilvántartásában, iktatószám: C278391.

Marketingeszközök üzemeltetői, mint például az ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15
Prága 2, 120 00, azonosítószám: 02762943, HÉA-szám: CZ02762943, iktatószám: C223183, bejegyezve a prágai városi bíróságon.

Kommunikációs processzorok, különösen SMS kommunikáció, mint például a BulkGate SMS Plugin; TOPefekt s.r.o., székhely: B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 29444268, adószám: CZ29444268,

A vásárlók által ellenőrzött elégedettségi felmérés szolgáltatásának szolgáltatója és értékesítési társaságunk közvetítője Heureka Shopping s.r.o., azonosítószám: 023 87 727;

A B-commerce csoport telephelyein található CCTV-, beléptető- és jelenléti rendszerek beszállítója.

A számlázási rendszer szállítója: SuperFaktura, s.r.o., bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Sro részleg, betétszáma: 81403/B, azonosítószáma: 46655034, áfa-száma: 2023513470, székhelye: Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava.

A CMR- és ERP-rendszer szállítója: Asseco Solutions, a. s. GBC V, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2.

A B-commerce, s.r.o. raktár- és irodahelyiségeiben működő vállalatcsoport vállalatai: Duklianska 16, 085 01 Bardejov.

B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 08501 Bardejov, ID No.: 52693651

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait átadhatjuk a következőknek:

(i) az alkalmazandó közigazgatási rendelkezések által megkövetelt mértékben,

(ii) bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli jogi eljárással kapcsolatban vagy

(iii) törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve az Ön személyes adatainak harmadik fél részére történő átadását a csalás megelőzése és a fizetési kockázatok minimalizálása céljából).

Nem azonosítható adatok: Jogunkban áll az Ön nem azonosítható személyes adatait (beleértve a Weboldalunk és/vagy Szolgáltatásaink használatára vonatkozó anonim adatokat, linkeket/kimeneti oldalakat és URL-címeket, platformtípusokat, kattintási arányokat stb.) olyan harmadik feleknek átadni, akik érdeklődnek az ilyen információk iránt, hogy megértsék bizonyos szolgáltatások használati szokásait.

Nem osztjuk meg az Ön személyazonosításra alkalmas adatait vagy helymeghatározási adatait harmadik felekkel közvetlen marketing célokra.

TOVÁBBÍTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT HARMADIK ORSZÁGOKBA?

Az általunk gyűjtött Személyes adatokat tárolhatjuk vagy más módon feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységünket végezzük, valamint a jelen Feltételekben meghatározott feldolgozási célok elérése érdekében. Ugyanezen célból az Ön adatai továbbíthatók az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamai és olyan országok között, amelyek az Európai Bizottság szerint garantálják a személyes adatok védelmének az Adatvédelmi Hatóság által időről időre a https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany weboldalon közzétett szintjét.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek, jogosultak vagyunk arra, hogy az Ön személyes adatait olyan formában kezeljük, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását, mindaddig, amíg az szükséges a személyes adatok megadásának céljához (ez magában foglalhatja azt az időszakot, amely alatt Ön a Weboldalunkat látogatja vagy a Szolgáltatásainkat használja és/vagy amíg a személyes adatok feldolgozásának célja fennáll), hacsak másként nem rendelkezik, az alábbi időtartamig:

A regisztrációhoz és a Weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges információk

A regisztrációhoz és a Weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges adatokat a Weboldalon történő regisztrációjától a regisztráció törlésétől számított 30 napig kezeljük. Az adatokat ezen időszakon belül (azaz a regisztrációjának törlésétől számított 30 napon belül) kizárólag a Weboldalon történő regisztrációjából eredő, köztünk és Ön között létrejött szerződéses kapcsolat megszüntetése, az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült vitás kérdések rendezése és jogos érdekeink védelme céljából kezeljük).

A szolgáltatások nyújtásához szükséges információk

A Szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat attól a naptól kezdve, amikor Ön megrendelte a Szolgáltatást, egészen addig a napig kezeljük, amikor a Szolgáltatást bizonyíthatóan az Ön rendelkezésére bocsátjuk (azaz amikor az árut kiszállítják Önnek és az árat kifizetik).

Marketing célokra gyűjtött információk

A marketingcélokra gyűjtött adatokat attól az időponttól kezdve, amikor Ön hozzájárulását adja az ilyen feldolgozáshoz, addig az időpontig kezeljük, amikor (i) visszavonja hozzájárulását, vagy (ii) törli a Weboldalon történő regisztrációját.

A Weboldalunk használata során gyűjtött információk

A marketingcélokra gyűjtött adatokat attól a naptól kezdve, amikor Ön hozzájárulását adja az ilyen feldolgozáshoz, addig a napig kezeljük, amikor (i) visszavonja hozzájárulását, vagy (ii) törli a Weboldalon történő regisztrációját.

A hozzászólás/értékelés meghagyásakor gyűjtött információk

A marketingcélokra gyűjtött adatokat attól a naptól kezdve, amikor Ön hozzájárulását adja az ilyen feldolgozáshoz, addig a napig kezeljük, amikor (i) visszavonja hozzájárulását vagy (ii) törli a Webhelyen történő regisztrációját.

A velünk való kommunikáció során gyűjtött információk

A velünk való kommunikáció során gyűjtött adatokat a velünk való kommunikáció során gyűjtött adatokat attól a naptól kezdve, amikor azt megkaptuk, addig a napig kezeljük, amíg az e-mailes kommunikációból eredő kérését nem dolgozzuk fel.

A panaszeljárás során gyűjtött információk

A panaszeljárás során gyűjtött adatokat attól a naptól kezdve, amikor Ön azokat rendelkezésünkre bocsátja, a külön jogszabályokban és az ellenőrző hatóságok által előírt archiválási időszak alatt kezeljük.

Jogunk van a fentieknél hosszabb ideig kezelni az Ön személyes adatait, ha ez szükséges (i) jogi kötelezettségeink teljesítése céljából, (ii) törvényes jogaink bizonyítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése és a fizetési kockázatok minimalizálása céljából harmadik félnek történő információszolgáltatást).

HOGYAN VONHATJA VISSZA HOZZÁJÁRULÁSÁT?

Saját belátása szerint bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk e-mailben vagy telefonon, amelyet itt talál: gdpr@gastrokonyha.hu A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét.

MILYEN JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK?

Önnek joga van a következőkhöz:

Személyes adataihoz való hozzáférés

Különösen a következőkre vonatkozó információk kéréséhez:

A személyes adatok feldolgozásának céljáról,
a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
a címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik; és
az Ön személyes adatainak tárolási módja,
az Önre vonatkozó Személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy feldolgozásának korlátozásához való jog, illetve a Személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga,
az adatvédelmi hatóság előtt adatvédelmi keresetet indíthat,
a személyes adatok forrása, ha a személyes adatokat nem Öntől szereztük be.

A Társaság haladéktalanul az Ön kérésének megfelelően az Ön rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatokat. Az Ön által kért személyes adatok újbóli rendelkezésre bocsátásáért az adminisztratív költségekkel arányos, ésszerű díjat számíthatunk fel.

A személyes adatok helyesbítése

Ha tudomására jut, hogy helytelen személyes adatokat kezelünk Önről, kérjük, tájékoztasson minket erről a tényről, és mi indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a helytelen adatokat. Önnek joga van a hiányos Személyes adatok kiegészítését is kérni.

Személyes adatok törlése (a felejtéshez való jog)

Töröljük az Ön Személyes adatait, ha (i) a Személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtöttük, (ii) Ön visszavonja a Személyes adatainak a jelen Feltételek szerinti feldolgozásához adott hozzájárulását, (iii) Ön tiltakozik a Személyes adatainak feldolgozása ellen, (iv) a Személyes adatait jogellenesen szereztük meg, (v) jogi kötelezettségünk van a Személyes adatok törlésére, vagy (vi) a Személyes adatok az Információs Társulás szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben kerültek megismerésre.

Ha az Ön kérésére töröljük a Személyes adatokat, ésszerű óvintézkedéseket teszünk annak érdekében is, hogy az Ön Személyes adatait feldolgozó más adatkezelőket is tájékoztassuk erről a kérésről, hogy ezek az adatkezelők töröljék az adott Személyes adatokra és azok másolataira vagy másolataira vagy másolataira vonatkozó hivatkozásokat.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozása

Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatai feldolgozását, ha: (i) Ön tiltakozik a Személyes adatok pontossága ellen, és egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük azok pontosságát, (ii) a Személyes adatainak feldolgozása jogellenes, és Ön tiltakozik a Személyes adatok törlése ellen a felhasználás korlátozása helyett, (iii) az Ön Személyes adataira már nincs szükségünk a feldolgozás céljaira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez, vagy (iv) Ön tiltakozik a Személyes adatok feldolgozása ellen annak ellenőrzéséig, hogy a mi oldalunkon fennálló jogos okok felülmúlják az Ön jogos érdekeit.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozását korlátozták, a tárolás mellett csak az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy jogi igény érvényesítése céljából, az egyének védelme érdekében vagy közérdekből kezeljük a személyes adatokat.

A személyes adatok hordozhatósága

Ön jogosult arra, hogy az általunk feldolgozott személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk abból a célból, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás a személyes adatok feldolgozása ellen

Önnek joga van tiltakozni a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Eljárás kezdeményezése a felügyeleti hatóságnál

Ha úgy véli, hogy a személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogait megsértették, akkor jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál – a 18/2018. sz. törvény 100. § és azt követő §-ai szerinti Személyes Adatvédelmi Hivatalnál – eljárást kezdeményezzen.

ALKALMAZUNK-E AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALT ÉS PROFILALKOTÁST? HOGYAN MŰKÖDIK?

Nem alkalmazunk: (i) automatizált egyedi döntéshozatalt (azaz összegyűjtjük az Ön személyes adatait, amelyeket aztán technikai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül értékelünk. Ezt követően az ilyen értékelés alapján továbbra is biztosítjuk Önnek a Szolgáltatásainkat) és (ii) profilalkotást (azaz összegyűjtjük és értékeljük az Ön Személyes adatait, valamint a Weboldalunkon tanúsított viselkedésére vonatkozó adatokat azzal a céllal, hogy Önt egy bizonyos csoportba soroljuk, és ezt követően elemezzük és megjósoljuk az Ön érdeklődését, jövőbeli viselkedését stb.)

FELDOLGOZZUK-E A GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAIT?

Különösen fontosnak tartjuk a gyermekek adatainak védelmét. Ebből a célból tudatosan nem gyűjtünk 16 év alatti személyek személyes adatait. Ha Ön 16 év alatti, kérjük, ne küldje el nekünk személyes adatait, beleértve nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail címét. 16 év alatti személy nem küldhet személyes adatokat a Weboldalon. Ha tudomást szerzünk arról, hogy az általunk feldolgozott Személyes adatok 16 év alatti személyre vonatkoznak, és nem kaptuk meg az ilyen személy törvényes képviselőjének hozzájárulását, akkor az ilyen Személyes adatokat haladéktalanul töröljük. Ha azt gyanítja, hogy 16 év alatti személytől származó vagy 16 év alatti személyre vonatkozó adatokat kezelünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

HOGYAN DOLGOZZUK FEL A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓKAT?

A Weboldalunkon vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban elektronikusan végzett valamennyi pénzügyi műveletet és tranzakciót online fizetési szolgáltatóinkon keresztül dolgozzuk fel STRIPE Stripe Payments Europe, Limited, – Online Payments The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin Írország.
Személyes adatait kizárólag a Weboldalunkon keresztül történő fizetések feldolgozásához, az ilyen fizetések visszatérítéséhez, valamint az ilyen fizetésekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos panaszok és kérdések megoldásához szükséges mértékben adjuk át az online fizetési szolgáltatóknak.

HOGYAN MŰKÖDÜNK EGYÜTT HARMADIK FÉL WEBHELYEIVEL?

Weboldalunkon harmadik felek weboldalaira mutató hiperhivatkozások és részletek találhatók.

Nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget a harmadik felek feldolgozási feltételei és adatvédelmi gyakorlatai felett.

VAN TOVÁBBI KÉRDÉSE?

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, beleértve azt is, ha a jelen Feltételekben meghatározott jogait kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a info@gastrokonyha.hu e-mail.

HOGYAN FRISSÍTJÜK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEINKET?

Fenntartjuk a jogot a jelen Feltételek módosítására. Ha módosítjuk a Feltételeket vagy folyamatokat, ezeket a módosításokat közzétesszük a Weboldalon, hogy Ön mindig áttekintést kapjon arról, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, és milyen körülmények között adhatjuk ki azokat harmadik félnek. Fontos, hogy rendszeresen áttekintse ezeket a Feltételeket, hogy tisztában legyen a változásokkal.

SHOPPING CART

close